Siemens Tecnomatix

เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชั่นด้านการผลิตแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรม ด้วยการทำงานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering และ Production สนับสนุนการทำงานได้ดีที่สุดบนแพลตฟอร์ม Teamcenter Manufacturing PLM ทำให้ Tecnomatix เป็นโซลูชันด้านการผลิตที่หลากหลายที่สุดในตลาดของยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการแบ่งการสนับสนุนหลักไว้ สามส่วนหลักดังต่อไปนี้

image

Manufacturing Planning

(ด้านการวางแผนการผลิต)

Tecnomatix Planning and Management เป็นโซลูชั่นการวางแผน การจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการข้อมูลการวางแผนการผลิต ด้วยโซลูชันเหล่านี้คุณจะสามารถปรับปรุงได้พร้อม ๆ กันทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการผลิต ทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปวางตลาดได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถมั่นใจได้ว่าต้นทุนการผลิตจะไม่สูงไปกว่าที่ถูกกำหนดไว้

วางผังกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย NX Line Designer

ออกแบบกระบวนการประกอบ รวมไปถึงการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อม 3 มิติ โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

image
image

Factory & Line Design

ออกแบบ แสดงภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการวางผังกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิตได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมโยงแบบระบบเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก

Manufacturing Simulation

(ด้านการจำลองการผลิต)

Tecnomatix Simulation and Validation เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง คุณสามารถทำการวิเคราะห์ในรูปแบบ “What-If” Analysis และทดสอบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการผลิตและด้วยการจำลองกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนี้ ทำให้สามารถยืนยันได้ว่ากระบวนการผลิตที่เลือกไว้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการทำงานดังนี้

Plant Simulation, FactoryFlow

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการลอจิสติกส์ของการผลิต และการไหล

ด้วย Tecnomatix Plant Simulaton ใช้เทคนิคการจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง และความสามารถในการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัสดุ การขนส่ง การใช้เครื่องจักร และข้อกำหนดด้านแรงงาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบปัญหาคอขวด ตรวจสอบวัสดุที่ขนส่ง และดูการใช้ทรัพยากรในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับทางเลือกในกระบวนการที่หลากหลาย การใช้เครื่องมือแบบสุ่มที่มีความสามารถเชิงวัตถุ และการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ คุณสามารถเพิ่มความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการผลิตของคุณไปพร้อมกับปรับปรุงปริมาณงาน และประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก

image
image

Process Simulate for Robotics and Automation

โปรแกรมช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถจำลองการทำงานก่อนที่จะทดสอบทำงานจริง และหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในระบบอัตโนมัติ ทั้งในด้านเวลา และค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยยะ

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก

RobotExpert

โปรแกรมช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ ที่เน้นการทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยสนับสนุนการจำลอง และการทำงานในลักษณะ offline programing ในลักษณะการทำงานในอุตสาหกรรมตามรูปแบบเฉพาะด้าน เช่น การหยิบจับสิ่งของ การตัดเฉือน การทำ surface treatment บนผิวชิ้นงาน และ การเชื่อมแบบ Arc Welding เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก

image
Jack

Jack (Human Simulations and Ergonomics)

โปรแกรมในการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการทำงานของมนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์โดยเราสามารถจำลองการทำงานของมนุษย์  โดยการปรับเปลี่ยนท่าทาง ในการทำงาน ดูมุมมองของสายตาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความเมื่อยล้า วิเคราะห์ข้อมูลการหยิบจับ การเอื้อมมือ เพื่อช่วยให้การออกแบบสินค้า  และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์ เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเมื่อยล้า เพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาในการทำงาน รวมถึงลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถทำได้ในขั้นตอนการวางแผน ก่อน จะมีการทำงานหรือทดสอบการใช้งานจริงๆ ที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก

Manufacturing Production
(ด้านการควบคุมการผลิต)

Tecnomatix Product Launch and Production เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้คุณทำงานแบบบูรณาการณ์อย่างไร้รอยต่อ สำหรับการคาดการณ์ในส่วนของ Manufacturing Planning และ Production System ซึ่งการเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างการวางแผนและการผลิตนี้ จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องการติดตั้ง การปฏิบัติงานและคุณภาพ ในขณะที่คุณต้องการเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น ช่วยลดผลกระทบทางด้านลบ ของ เวลาในการผลิตสู่ตลาด และ ช่วยให้เพิ่มผลกำไร

Dimensional Planning and Validation (DPV)

เป็นโปรแกรม ที่รวบรวมเครื่องมือในการจัดเก็บ การจัดการ การทำรายงาน และ การวิเคราะห์ ทางด้านคุณภาพจากการวัดข้อมูลในการผลิต เพื่อทำให้เห็นแนวโน้ม ปัญหา และตำแหน่งบนชิ้นงานที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ช่วยวางแผนการแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดของเสียที่จะเกิดขึ้นในการผลิตสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก

image
BROCHURE TECNOMATIX
TEXNOMATIX PLANT SIMULATION
TEXNOMATIX PROCESS SIMULATE
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tecnomatix
MORE INFORMATION REQUIRED
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้