TIPS AND TRICKS

ขั้นตอนการทำ Forging Simulation แบบ 2D ด้วยโปรแกรม QFORM

ขั้นตอนการทำ Forging Simulation ด้วยโปรแกรม QFORM

วิธีการใช้คำสั่ง Transitions Surface ในโปรแกรม NX1899 มาช่วยทำการเชื่อมต่อผิว Surface

วิธีการใช้คำสั่ง Bridge Surface ในโปรแกรม NX1899 มาช่วยทำการเชื่อมต่อผิว Surface

วิธีการใช้คำสั่ง Section Surface ในโปรแกรม NX1899 มาช่วยทำการเชื่อมต่อผิว Surface

วิธีการใช้คำสั่ง Variational Sweep (V-Sweep) ด้วยโปรแกรม NX1899

แนะนำการใช้งาน 3D-Tool ในหัวข้อการสร้างภาพตัด (Section View) และการไฮไล้ท์สีบนชิ้นงาน

แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D-Tool ในขั้นเริ่มต้น ซึ่งจะกล่าวถึงการเปิดไฟล์ชิ้นงานและการสร้างมุมมองการใช้งาน

อีกฟังก์ชั่นหนึ่งของ 3D-Tool คือ ความสามารถในการแปลงไฟล์ชิ้นงาน โดยสามารถแปลงไฟล์จากโปรแกรม CAD ชั้นนำได้โดยตรง เช่น CATAI, NX, Inventor, Solidwork

ทำความรู้จักรกับโปรแกรม 3D-Tool โปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดไฟล์ชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบอย่างง่ายดาย โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนกับโปรแกรมราคาแพง

การประยุกต์ใช้ Tecnomatix Plant Simulation แนะนำการการปรับปรุงยอดการผลิตโดยใช้เครื่องมือ Experiment manager ในการหาค่า work in process (WIP) ที่เหมาะสม

การประยุกต์ใช้ Tecnomatix Plant Simulation เพื่อการคิดต้นทุนการผลิต/ชิ้น โดยการใช้เครื่องมือ Cost Analyzer

การประยุกต์ใช้ Tecnomatix Plant Simulation เพื่อการปรับปรุง Mean Life Time และ Value Added Time

การประยุกต์ Tecnomatix Plant Simulation สร้างสายการผลิตและการสร้างแบบรายงานที่สำคัญ เช่น Mean Life Time (Lead Time) Value added Time เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต

วิธีการใช้คำสั่ง Variational Sweep (V-Sweep) ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Swept โดยฝึกการสร้าง swept และการปรับ Orientation แบบ Angular Law ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Swept โดยฝึกการสร้าง swept และการปรับ Orientation แบบ Vector Direction +ZC ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Swept โดยฝึกการสร้าง swept และการปรับ Scaling Method เป็นแบบ Area law ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Swept โดยฝึกการสร้าง swept ที่ต้องแบ่งออกเป็นหลายๆช่วง และการปรับ Scaling Method แบบ Lateral ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Swept โดยแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างแบบที่มีเส้น Spine และไม่มีเส้น Spine ด้วยโปรแกรม NX1899

NX CAM กับการใช้งานโปรแกรมสำหรับการกัด Text

NX CAM กับการใช้งานโปรแกรมในรูปแบบของ Profile 3D

NX CAM กับการใช้งานโปรแกรมในรูปแบบของ Solid Profile 3D

วิธีการใช้คำสั่ง Swept โดยแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างแบบที่มีเส้น Spine และไม่มีเส้น Spine ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Through Curve Mesh โดยแสดงเทคนิคการใช้คำสั่งให้ชิ้นงานที่ได้เป็น Solid ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Through Curve Mesh โดยเป็นการกำหนดค่า Continuity Surface ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Through Curve Mesh โดยเป็นการกำหนดค่า Intersection Tolerance ด้วยโปรแกรม NX1899

วิธีการใช้คำสั่ง Through Curve และการกำหนด Alignment แบบ by point ด้วยโปรแกรม NX1872

วิธีการใช้คำสั่ง Through Curve และการกำหนด Continuity surface แบบ G1 (Tangent) ด้วยโปรแกรม NX1872

วิธีการซ่อมเส้น Spline ที่ไม่ Smooth ด้วยคำสั่ง Smooth Curve String ด้วยโปรแกรม NX1872

Powered by MakeWebEasy.com