TIPS AND TRICKS

วิธีการสร้างแนวเชื่อมด้วยคำสั่ง Fillet Weld ใน NX11

ข้อดีของคำสั่ง Optimize-Face ใน NX11 เมื่อนำมาใช้ในการซ่อมผิวที่ถูกแบ่ง

ประสบความสำเร็จในการวางแผนกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ด้วย Teamcenter และ Tecnomatix

NX CAM กับการใช้งานโปรแกรมเจาะลึกตามขนาดของรูเจาะ G83

ใช้ NX และ Teamcenter ช่วยลดเวลาในการพัฒนาส่วนประกอบของเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ได้ร้อยละ 50

ใช้งาน NX ร่วมกับ Simcenter 3D ช่วยลดเวลาการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

NX CAM กับการใช้งานโปรแกรมเจาะนำศูนย์ G81

NX CAM กับตัวอย่างการใช้ Edit Machining Data Libraries สร้างค่าพื้นฐานการกัด โดยอ้างอิง ชนิดของ Tool, ชนิดของ Material และรูปแบบการกัด เพื่อให้ดึงข้อมูล อย่างเช่น ค่าความลึกการกัด, ค่าระยะห่างการกัด, ความเร็วรอบ, ความเร็วตัด เป็นต้น ออกมาใช้ใหกับ operation อัตโนมัติ

ขั้นตอนการสร้าง Title Block Template ใน NX11.0

ใช้งาน NX และ Teamcenter ช่วยพัฒนากระบวนการจัดการชิ้นงาน นำไปสู่การส่งมอบงานที่รวดเร็ว

NX CAD on the could การทำงานโปรแกรม NX ใน web browser ผ่าน Amazon AppStream 2.0

ใช้ NX เพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนายานยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

การแก้ไขความยาวผิวงานที่ได้จาก Global Shaping ด้วยคำสั่ง Develop Trim Line

NX CAM กับตัวอย่างการใช้ Edit Machining Data Libraries สร้างค่าพื้นฐานการกัดให้กับแต่ละ Tool อย่างเช่น ค่าความลึกการกัด, ค่าระยะห่างการกัด, ความเร็วรอบ, ความเร็วตัด เป็นต้น

NX CAM กับตัวอย่างการสร้าง Tool เก็บไว้ใน Library เพื่อให้สามารถดึงออกมาใช้งานได้ ตามค่าที่เราต้องการ

ใช้ NX และ Teamcenter เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ นำไปสู่กระบวนการผลิตที่รวดเร็ว

ใช้ NX, Teamcenter และ Tecnomatix ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดต้นทุนของทั้งกระบวนการผลิต

วิธีการคลี่ชิ้นงานโลหะแผ่น โดยการระบุค่าขององศาในการกาง ด้วยคำสั่ง Global Shaping ใน NX11.0

ใช้งาน FactoryCAD ในชุดโปรแกรม Tecnometix

NX CAM กับตัวอย่างการตั้งค่า Template ในชุดคำสั่งการเจาะ drill เพื่อให้ได้ค่าการใช้งานที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุด

NX CAM กับการตั้งค่า Template ใน mill_planar เพื่อให้ได้ค่าการใช้งานที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุด

NX ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักรโดยการใช้ Tool Path ที่มีคุณภาพสูง

NX CAM กับการตั้งค่า Template ใน mill_contour เพื่อให้ได้ค่าการใช้งานที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุด ตอนที่ 3

NX CAM กับการตั้งค่า Template ใน mill contour เพื่อให้ได้ค่าการใช้งานที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุด ตอนที่ 1

ใช้ NX, Simcenter และ Teamcenter เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการด้วยโซลูชั่น Siemens PLM Software

การใช้งานคำสั่ง variational sweep ใน NX11

ANTONOV มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย NX และ Teamcenter ของ Siemens PLM Software แบบครบวงจร เพื่อการออกแบบและแก้ไขงานขั้นสูง รวมถึงการดำเนินโครงการและควบคุมขั้นตอนการผลิตได้จากระยะไกล การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลของ ANTONOV และด้วยการลงทุนในการพัฒนาระบบ PLM ช่วยสร้างเครื่องบินระดับโลกเพื่อให้เราสามารถเข้าร่วมโครงการนานาชาติได้

ขั้นตอนการขยายผิวด้วยคำสั่ง Enlarge Surface ใน NX11

Powered by MakeWebEasy.com