Kunda Holdings กับการใช้งาน NX

Kunda Holdings กับการใช้งาน NX ช่วยเพิ่มความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ถึง 30% ในขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานได้ถึงครึ่ง ด้วยความสามารถของการสร้าง model ที่ดีเยี่ยม, การใช้งาน Standard parts สำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก และการทำ CAM ได้อย่างคล่องตัว และยังสามารถใช้ Bill of Material (BOM) ช่วยในการจัดการการจัดชื้อชิ้นส่วนมาตรฐาน รวมถึงการส่งถ่ายข้อมูลในแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น Assembly Drawing และ NC Machine เป็นต้น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com