บทความทั้งหมด

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 20 ตุลาค 2564 เวลา 10.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 29 ตุลาค 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์: What’s new in NX-1980 Mechatronic Concept Designer (MCD) ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่านโปรแกรม #Zoom Application

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบรรยายผ่าน Zoom Application ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หมดเขต วันที่16 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้เท่านั้น

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา: 13.30-15.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัทผู้พัฒนารถขนาดเล็กจากประเทศสวีเดน ใช้งาน Siemens NX ในการออกแบบ รถสามล้อขนาดเล็กที่ได้แรงบันดาลใจจากรถตุ๊กตุ๊ก ในชื่อเรียก “Zbee” โดยสามารถออกแบบให้มีชิ้นส่วนเพียง 270 ชิ้น และน้ำหนัก 280 กิโลกรัม

ผู้ผลิตเรือยอร์ชชั้นนำระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ออกแบบเรือที่มีความซับซ้อนและหรูหรา ด้วย Siemens NX โดยช่วยให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้น 100% ต่อปี

ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของโลก ใช้งาน Siemens NX ในส่วนการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปทรงและการใช้งานตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

ริษัทผู้ออกแบบและผลิต linear bearings, linear slides และ positioning systems ใช้งาน Siemens NX CAD/CAM โดยช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความเที่ยงตรงของชิ้นงานรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต

ผู้พัฒนาอุปกรณ์ทางการทหาร นำ Siemens NX มาช่วยในการพัฒนา VR dome ให้กับทางกองทัพอังกฤษ ช่วยให้จำลองสถานการณ์ และปรับปรุงการตัดสินใจให้ถูกต้องมากขึ้น โดย สามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

สถาบันการศึกษาจากประเทศเยอรมัน นำโปรแกรม Siemens Tecnomatix และ NX Mechatronic Concept Design (MCD) เข้ามาเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0

Powered by MakeWebEasy.com