การจัดการข้อมูล SolidWorks ด้วย Teamcenter Active Workspace

การจัดการข้อมูล SolidWorks ด้วย Teamcenter Active Workspace


ซึ่งสามารถฝังระบบในโปรแกรม Solid Works ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลจากภายในโปรแกรม โดยการทำงานของ Teamcenter ช่วยให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานโดย ช่วยให้สามารถค้นหา แบ่งปัน รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ใหม่ สำหรับผู้ออกแบบ และยังสามารถช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้งานโปรแกรม Solid Works สามารถดูข้อมูลชิ้นงานได้แบบสามมิติ โดยผ่าน JT format ซึ่งส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com