Joy Global วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบสำหรับ เครื่องจักรสำหรับงานเหมืองแร่ ด้วย Simcenter

Joy Global  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบสำหรับ เครื่องจักรสำหรับงานเหมืองแร่ ด้วย Simcenter


Anaf Akanda , principal mechatronics software engineer จาก Joy Global อธิบายถึงการที่บริษัทของเขาได้นำเอา model-based systems engineering tools and methodologies โดยการใช้งาน LMS Imagine.Lab Amesim ซึ่งเป็นโปรแกรมในกลุ่มของ Simcenter มาทำการทำนาย ประสิทธิภาพโดยรวมของ เครื่องจักรสำหรับงานเหมืองแร่ ซึ่งช่วยให้ลดเวลาในการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาด และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาสินค้า 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com