eAircraft - shaping the future of aviation

eAircraft - shaping the future of aviation

https://www.youtube.com/watch?v=pGnqc883JHg

การสนทนาในส่วนของการพัฒนา เครื่องบินโดยใช้เครื่องยนต์จากมอเตอร์ไฟฟ้า ของบริษัท Siemens และการใช้โปรแกรม  Simcenter มาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วสามารถดู การทำงานของเครื่องบินได้ที่

 https://www.youtube.com/watch?v=fiu8TFnXYFY

 

 https://www.youtube.com/watch?v=pGnqc883JHg

 

 https://www.youtube.com/watch?v=fiu8TFnXYFY

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com