NX 11 Realize Shape & Define Work Region

NX 11 Realize Shape & Define Work Region
NX Realize Shape ซึ่งเป็นเครื่องมีสำหรับงาน concept design โดยใช้เทคนิค subdivision ใน NX 11 ได้เพิ่ม option ในส่วน define work region เพื่อช่วยให้นักออกแบบกำหนดพื้นที่ในการทำงานได้อย่างชัดเจน และทำให้การแก้ไขเฉพาะพื้นที่เป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น


 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com