NX 11 Topology Optimization

NX 11 Topology Optimization

NX Topology Optimization module ทำให้เรามีทางเลือกในการออกแบบรูปชิ้นงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่ยังคงความสามารถในการทำงานในเงื่อนไขที่กำหนด โดยเราสามารถกำหนด ขอบเขตของการออกแบบรูปทรง พื้นที่ที่ต้องการรักษารูปทรงและตำแหน่ง รวมถึงขอบเขต และเงื่อนไขในการสร้างรูปทรง เช่น loads, constrains และ materials เป็นต้น

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com