NX 11 Convergent Modeling

NX 11 - Convergent Modeling กับการประยุกต์ในงานภาพแกะสลักบนลูกกุญแจ


NX 11 Convergent Modeling สามารถนำไฟล์รูปภาพ (bitmap files) มาสร้างเป็นลายแกะสลักบนชิ้นงาน เช่นตัวอย่างในการ สร้างภาพแกะสลักบนลูกกุญแจ เป็นต้น


 

 

Powered by MakeWebEasy.com