NX 11 Convergent Modeling and 3D Printing

NX 11 Convergent Modeling and 3D Printing


การทำงานใน NX 11 จะมีคำสั่งที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับ 3D Printer ซึ่งสามารถสร้างต้นแบบในรูปทรงที่ซับซ้อน ที่เป็นการออกแบบจากการใช้คำสั่ง topology optimize ร่วมกับการใช้ convergent modeling และ synchronous technology เข้ามาร่วมช่วยในการออกแบบและแก้ไขชิ้นงาน และส่งข้อมูลไปยัง 3D Printer ได้โดยตรง


 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com