FA MAX

FA MAX ประสบปัญหาการทำงานในรูปแบบ 2D โดยเปลี่ยนมาสร้างชิ้นงาน 3D เนื่องจากการออกแบบเป็นลักษณะ 2D ใช้เวลานาน และมีโอกาสผิดพลาดสูง โดยนำ NX Mold Wizard ได้เข้ามาช่วยตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา ด้วยการออกแบบในลักษณะ 3D ซึ่งผลที่ได้ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง, คุณภาพชิ้นงานดีขึ้น และยกระดับให้กับการผลิตให้อยู่ในระดับสูงสุด


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com