Simcenter 3D - Structural performance analysis on wing design

Simcenter 3D - Structural performance analysis on wing design

Simcenter 3D สามารถช่วยในการวิเคราะห์ในเงื่อนไขที่หลากหลายรูปแบบ โดยมีตัวคำนวณที่มีมาให้ในตัว ได้แก่ NX Nastran solver ดังตัวอย่างที่ช่วยให้การพัฒนาในงานออกแบบอากาศยานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้ CAE tools แบบเดิม


 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com