NX CAD Quick Tips: NX 11 Rendering with Iray+ Introduction

NX CAD Quick Tips: NX 11 Rendering with Iray+ Introduction


Patti Longwinter จาก Siemens PLM Software จะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้น ในส่วนของ NX 11 Rendering with Iray+ เพื่อทำให้ภาพที่เกิดขึ้นแสดงความชัดลึกตามความต้องการและเสมือนจริงมากขึ้น


 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com