Radial forging and Rotary swaging simulation in QForm VX

Radial forging and Rotary swaging simulation in QForm VX


เป็นการแสดงการใช้โปรแกรม QFORM VX วิเคราะห์การขึ้นรูปชิ้นงานเพลาขับรถยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ คือ Radial forging และ Rotary swaging ซึ่งจาก Video นี้ จะได้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายในการปรับตั้งค่าให้เหมาะกับกระบวนการผลิตแบบพิเศษ


 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com