Manufacturing setup

Manufacturing setup


เริ่มต้นทำงานกับ NX CAM เมื่อได้ชิ้นงาน CAD ด้วยการ Export และ Import Parasolid ไปเป็นไฟล์ใหม่ เพื่อป้องกันการแก้ไข CAD file จากนั้นทำการ move ชิ้นงานเข้าศูนย์เข้าของ NX (Absolute) และทำการปรับหมวดการทำงานเข้าในส่วนของงาน CAM


 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com