Extract Geometry to modify cut area

Extract Geometry to modify cut area


NX CAM กับคำสั่งคัดลอกชิ้นงาน, การลบเนื้องานในส่วนที่ไม่ต้องการให้ Tool path ทำงาน และการสร้างเนื้องานเพิ่ม เพื่อปรับชิ้นงานให้ได้บริเวณการกัดที่เหมาะสม


 

 Powered by MakeWebEasy.com