Copy program to new part

Copy program to new part


NX CAM กับการคัดลอกข้อมูลการทำ CAM จากชิ้นงานหนึ่ง ไปยังอีกชิ้นงานหนึ่ง เพื่อให้สามารถทำโปรแกรมในรูปแบบงานคล้ายๆกัน ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

Powered by MakeWebEasy.com