PRODUCTS

โปรแกรม CAD/CAM/CAE Hi-end ระดับโลก จาก SIEMENS ที่รวม Solutions สมบูรณ์แบบของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน โดยมีความสามารถตั้งแต่งานออกแบบ

Siemens Tecnomatix เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชั่นด้านการผลิตแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรม ด้วยการทำงานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering และ Production

QForm เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์จำลองและการเพิ่มประสิทธิภาพของการขึ้นรูปโลหะ แบบการ forging ทั้งแบบเย็น และแบบร้อน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นการ forging แบบเปิด, การรีดขึ้นรูปและกระบวนการขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ

CIMCO Edit เป็นโปรแกรมแก้ไขโปรแกรม CNC ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดโลก โดยมีผู้ใช้มากกว่า 80,000 license ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SpaceMouse® จากบริษัท 3Dconnexion ช่วยให้การทำงานด้านการออกแบบสามมิติ รวมไปถึง application ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

โปรแกรม 3D Tool เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถโดดเด่น ในราคาที่จับต้องใด้ ช่วยผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับด้านงานออกแบบสามมิติ ที่ต้องมีการอ่านข้อมูล วิเคราะห์ และรับส่ง

โปรแกรมเสริมการทำงานใน NX CAM ช่วยในการกัดหยาบที่ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้รวดเร็วบนพื้นฐานของคำสั่งในหน้าเดียวกับ NX CAM ช่วยลดเวลาการกัดงานได้สูงสุดถึง 80% ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ cutting tool ได้ถึง 75%

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Simcenter จาก Siemens PLM ผู้นำทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ช่วยให้ผู้ใช้งานก้าวล้ำไปกับแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนขึ้นมากกว่าคู่แข่ง

การตัดสินใจระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรายละเอียดจากส่วนต่างๆ ซึ่งอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันครั้งหรือมากกว่า ในแต่ละส่วนการทำงาน มีผลอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ ผลิตภัณฑ์ สุดท้ายที่ออกสู่ตลาด มีความแตกต่างกัน

ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ CAE จำลองการไหลของการฉีดพลาสติกในแม่พิมพ์ที่ทันสมัยและแม่นยำที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com