PRODUCTS

โปรแกรม CAD/CAM/CAE Hi-end ระดับโลก จาก SIEMENS ที่รวม Solutions สมบูรณ์แบบของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน โดยมีความสามารถตั้งแต่งานออกแบบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Simcenter จาก Siemens PLM ผู้นำทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ช่วยให้ผู้ใช้งานก้าวล้ำไปกับแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนขึ้นมากกว่าคู่แข่ง

QForm เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์จำลองและการเพิ่มประสิทธิภาพของการขึ้นรูปโลหะ แบบการ forging ทั้งแบบเย็น และแบบร้อน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นการ forging แบบเปิด, การรีดขึ้นรูปและกระบวนการขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ

โปรแกรมเสริมการทำงานใน NX CAM ช่วยในการกัดหยาบที่ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้รวดเร็วบนพื้นฐานของคำสั่งในหน้าเดียวกับ NX CAM ช่วยลดเวลาการกัดงานได้สูงสุดถึง 80% ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ cutting tool ได้ถึง 75%

CIMCO Edit เป็นโปรแกรมแก้ไขโปรแกรม CNC ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดโลก โดยมีผู้ใช้มากกว่า 80,000 license ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย

Siemens Tecnomatix เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชั่นด้านการผลิตแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรม ด้วยการทำงานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering และ Production

โปรแกรม 3D Tool เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถโดดเด่น ในราคาที่จับต้องใด้ ช่วยผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับด้านงานออกแบบสามมิติ ที่ต้องมีการอ่านข้อมูล วิเคราะห์ และรับส่ง

การตัดสินใจระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรายละเอียดจากส่วนต่างๆ ซึ่งอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันครั้งหรือมากกว่า ในแต่ละส่วนการทำงาน มีผลอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ ผลิตภัณฑ์ สุดท้ายที่ออกสู่ตลาด มีความแตกต่างกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SpaceMouse จากบริษัท 3Dconnexion ช่วยให้การทำงานด้านการออกแบบสามมิติ รวมไปถึง application ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com