Setting template within mill_contour part3

Setting template within mill_contour part3

NX CAM กับการตั้งค่า Template ใน mill_contour เพื่อให้ได้ค่าการใช้งานที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุด ตอนที่ 3

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com