Setting template within drill

Setting template within drill

NX CAM กับตัวอย่างการตั้งค่า Template ในชุดคำสั่งการเจาะ drill เพื่อให้ได้ค่าการใช้งานที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุด

 

 

Powered by MakeWebEasy.com