Maruti Suzuki

          Maruti Suzuki ใช้งาน FactoryCAD ในชุดโปรแกรม Tecnometix ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานวิศวกรของ Maruti Suzuki เคยใช้ซอฟต์แวร์ FactoryCAD ใน Tecnomatix มาก่อนสำหรับการออกแบบโครงสร้างโรงงาน 3 มิติและได้นำมาใช้กับงานจัดการสาธารณูปโภคที่เกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ด้วยการใช้งานร่วมกับแบบงาน 2 มิติ ที่ใช้ในการวางแผนสาธารณูปโภคสำหรับโรงงาน การออกแบบระบบท่อเดินสายเคเบิลและโครงสร้างสำหรับโรงงาน ซึ่งการทำงานรูปแบบ 2 มิติทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสาธารณูปโภคของอาคารก่อนการติดตั้ง และเพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานให้ตรงตามกำหนดการของโครงการ บริษัทได้ตัดสินใจใช้ FactoryCAD ทำให้ได้ประโยชน์จากรูปแบบโรงงานเสมือนจริงที่เห็นภาพการแทรกแซงขององค์ประกอบโครงสร้างและสาธารณูปโภคได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com